Fyzioterapie pro psy

Fyzioterapie je obor zaměřený na prevenci, diagnostiku a terapii poruch funkce pohybového aparátu. Fyzioterapie je nejúčinnější PREVENTIVNĚ. Řešit zdravotní potíže se samozřejmě pomocí fyzioterapie také dá, ale už to znamená více úsilí a energie pro všechny zúčastněné.

Použití fyzioterapie pro psy:

 • prevence

 • po úrazu, zranění

 • vrozená, dědičná nebo geneticky podmíněná onemocnění pohybového aparátu

 • degenerativní onemocnění

 • psí sportovci

 • po operaci (jakékoliv)

 • řešení stylu pohybu

 • výstavy

 • jizvy

Prevenci jako veterinární lékařka ráda prosazuji ve všech oborech a ve fyzioterapii je obzvlášť důležitá. Pes nám bohužel většinou neřekne, že ho v těle něco bolí, táhne, brní nebo tlačí. Většina psů dá fyzicky najevo jen ten diskomfort, který se pojí s větší bolestí.

Fyzioterapie léčebná se používá na upravení poruch funkce pohybového aparátu. Tomuto stavu může předcházet zranění, úraz nebo degenerativní změny. Degenerativní změny na pohybovém aparátu vznikají, když je na struktury pohybového aparátu vyvíjena nepřiměřená síla, jsou přetěžovány nebo chátrají z důvodu věku a působením gravitace.

Úrazy a zranění se zdaleka netýkají jen psích sportovců, ale jsou bohužel běžné u psů „gaučových“. Asi nejčastější zranění je poranění nebo úplné přetržení předního zkříženého vazu v koleni. Tento vaz může u psů degenerovat, ale proč se to děje, není známo. Má teorie je taková, že někteří psi mají geneticky jinak tvarované koleno (postavení kostí proti sobě) nebo ho z nějakého důvodu přetěžují. Tento stav se dá řešit chirurgicky, fyzioterapií nebo kombinacím obojího.

Mezi vrozená, dědičná nebo geneticky podmíněná onemocnění patří například dysplazie kyčelního a loketního kloubu. Tyto stavy jsou dle závažnosti a míře poškození kloubů nutné řešit chirurgicky nebo konzervativně. V obou případech je následná fyzioterapie nutná. Pod pojmem degenerativní onemocnění si můžeme představit onemocnění páteře, některá z nich můžou skončit parézou končetin (neschopností pohnout končetinami) a operací. Zase se budu opakovat, ale i při chirurgickém i konzervativním (řešení problému bez operace) řešení je fyzioterapie skvělým pomocníkem při návratu k plnohodnotnému pohybu pejska.

Psí sportovci jsou speciální kategorie psů, kterým majitelé dnes už dopřávají standartní péči v podobě pravidelné fyzioterapie, kloubní výživy a kompenzačních aktivit. Při zvýšené fyzické aktivitě a opakovaných stereotypních pohybech je nutné dopřávat tělu speciální péči. Navíc majitelé sportujících psů chtějí, aby s nimi pes sportoval co nejdéle, protože je to koníček pro oba dva.

Po operacích je vhodné dopřát psovi návštěvu fyzioterapie, i když se to na první pohled zdá jako zbytečné. Důvodů ke kontrole psího těla po jakékoliv operaci je hned několik:

 • Jizvy. Při řežu do těla se porušuje většinou více vrstev než jen kůže, dále svalové povázky, svaly nebo cévy. Všechny tyto struktury jsou svými obaly navzájem spojeny se svým okolím a porušením těchto obalů vznikají strukturální změny i ve tkáních mimo jizev. Pomocí manuálních technik se dá jizva krásně uvolnit a postaráte se o to, aby do budoucna nedělala potíže.

 

 • Uvolnění svalů v narkóze. Při anestezii dochází k tzv. myorelaxaci (uvolnění svalů) a svaly v tu chvíli neplní svou stabilizační funkci (neudržují ve správné pozici klouby, nestabilizují a nepodporují páteř) a může dojít ke blokádě. Více o blokádách v tomto článku.

 

 • Celková regenerace. Každá operace je kvůli samotné ráně, použitým léčivům a následné rekonvalescenci pro tělo nesmírně náročná. Pomocí šetrné rehabilitace se tělo po operaci krásně dostává zpět do kondice.

Úprava postoje nebo stylu pohybu bude nejvíce zajímat majitele výstavních psů. Pokud se vám při tréninku nedaří upravit postoj nebo se trenérovi nelíbí styl kroku nebo klusu, je na čase nechat pejska zkontrolovat fyzioterapeutem.

Možnosti fyzioterapie

Manuální techniky

Pojem manuální techniky zahrnuje různé typy myoskeletárních, osteopatických a masážních technik. Pro psa je to pasivní terapie, kdy terapeut ošetřuje celé tělo. Nejprve je důležité zaměřit se na fyziologické postavení kostí a kloubů v těle a pak se dál pracuje s měkkými tkáněmi.

Dornova metoda je celostní technika, při které terapeut jemně ošetřuje klouby v těle zvířete. Klouby se nacházejí na končetinách, ale i v páteři mezi obratli. Princip Dornovy metody je založen na ošetření celého těla, kloub po kloubu, kůstku po kůstce a nesoustředí se jen na postižené místo. Terapie probíhá tak, že terapeut aktivně pracuje a rozhýbe daný kloub, přitom jemným tlakem tlačí určitým směrem, aby se kloub vrátil na původní místo. Po uvolení blokád dochází k obnovení cirkulace krve v cévách, lymfy i tkáňové tekutiny. Chybné postavení kloubů v těle vzniká jako důsledek nadměrného fyzického přetěžování zvířete, špatnými pohybovými vzorci, nesprávnou manipulací se zvířetem, úrazem nebo poraněním. Více v samostatném článku.

Osteodynamika je manuální terapeutický systém, který rozpoznává a řeší mechanické poruchy všech složek opěrného aparátu: kostí, kloubů a tkání-vazů, šlach a povázky (fascie), reguluje chybná postavení těchto složek a uvádí je za pohybu těla do správné (fyziologické) polohy.

Myoskeletární techniky pracují se všemi měkkými tkáněmi v těle. Porucha funkce měkkých tkání se projevuje odporem proti protažení nebo posouvání těchto tkání. Funkční porucha měkkých tkání často narušuje pohyb a přitom působí bolest. Vlivem přetížení, úrazů či nemocí dochází v těchto měkkých tkáních ke změnám, kterými jsou ztuhnutí a přilnutí tkání k sobě. To vede ke vzniku lokálních zatvrdlin, tzv. spoušťových bodů (trigger point), které vyvolávají napětí a bolest.

Různé typy masáží k různým účelům, např. sportovní, rekondiční nebo uvolňující.

Cvičení

Aktivní cvičení – kondiční cvičení jsou cviky, které odbourávají svalové dysbalance, posilují svaly, učí psa správným a zdravým pohybům. Řadíme sem i dogfitness, což je cvičení pro psy na balančních a nebalančních pomůckách. Je vhodné pro pejsky jakéhokoliv věku i tělesné kondice, cvičení se vždy dá upravit přesně na míru. Velice důležité je správné provedení jednotlivých cviků a správný výběr balančních pomůcek. V první fázi pro nás bude důležité nastavit správný fyziologický postoj, polohu pánevního dna proti bránici a zapojení břišních svalů, které nám pozici pomohou krásně držet. Balanční cvičení zároveň skvěle doplňuje tréninkový plán u sportovců. Nejlepší je zařadit jej preventivně a zároveň je to super indoor aktivita, když je venku nepříznivé počasí. Cvičení se dá použít jako prevence i při potížích.

Více o kondičním cvičení a jak se psem cvičit doma se dozvíte v tomto kurzu.

Pasivní cvičení se používá v případě, že je pes v nějakém rozsahu imobilizován, např. ochrnutí končetin. Principem pasivního cvičení je dráždění nervových reflexů, které dokáží vyvolat svalovou odpověď. Tyto nervy se dráždí a díky tomu pes dokáže např. pohnout nohou.

Fyzikální terapie

Magnetoterapie je metoda, která využívá působení nízkofrekvenčního magnetického pole na tkáně. Magnetické pole působí na buněčné membrány, na enzymy, na nervové buňky a urychluje tak látkovou výměnu. Účinky jsou regenerační, protizánětlivé, hojivé, detoxikační, analgetické a myorelaxační. Magnetoterapie se dá vhodně kombinovat s manuálními technikami. Zvíře leží na magnetické podložce 20 – 60 minut.

Hydroterapie probíhá tak, že pes chodí ve vaně s vodou na podvodním pásu. Používá se v rámci rehabilitace nebo preventivně pro posílení a nasvalení psa.

Laserová terapie využívá se charakteristických vlastností laserového paprsku, kterým se „svítí“ na postižené místo.

Cryoterapie je terapie, při níž je organismus krátkodobě vystavěn nízkým teplotám.

Termoterapie je terapie teplem, které má analgetické účinky.

Velmi důležité je provedení jednotlivých fyzioterapeutických úkonů a správně nastavený rehabilitační plán. Ten by měl být takový, aby psa nadměrně nezatěžoval a zároveň byl účinný.

 

Jako veterinární lékařka propojuji vědecké poznatky medicíny s alternativními možnostmi. Specializuji se na prevenci. Ve své praxi učím klienty pečovat o zdraví jejich čtyřnohých kamarádů a předcházet tak nemocem a zraněním.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.