REKONDICE A REGENERACE MALÝCH ZVÍŘAT

Odborný kurz pro rekondiční a regenerační pracovníky malých zvířat.

 Kurz je součástí vzdělávacího programu k získání odbornosti k provádění Rekondice a regenerace malých zvířat. Kurz je pod záštitou Institutu zdraví zvířat s.r.o.

 • Lektor
  MVDr. Dominika Bitomská CSARTh, CAOTh, DoTh
 • Časová dotace
  9h praktický kurz živě, 7 vyučovacích hodin teorie formou online webinářů a skripta (75 stran) k samostudiu.
 • Cena
  4 000 Kč
 • Termíny
  Termíny a místa konání naleznete výše.
 • Vlastní pes
  Na praktickou živou část je potřeba mít vlastního psa.

Jak kurz proběhne?

Kurz je rozdělen na teoretickoupraktickou část. Teoretické materiály vám dorazí e-mailem měsíc před datem praktické výuky, abyste měli čas na samostudium.

Obsah kurzu - Teoretická část

1. Modul Základy anatomie a fyziologie malých zvířat

 • Nauka o svalech: Základy anatomie, struktura a funkce svalů.
 • Hlavní svalové skupiny psího těla: Identifikace a význam hlavních svalových skupin.
 • Fyziologie svalů: Jak svaly fungují a reagují na různé podněty. Propojení svalové soustavy s dalšími soustavami v těle.

2. Modul Dermatologie a péče o kůži malých zvířat

 • Nauka o kůži: Základní informace o kůži a jejích funkcích.
 • Základy dermatologie: Péče o kůži a základní problémy s kůží a kožními deriváty u malých zvířat.

3. Modul Lokomoce a přirozený pohyb psa

 • Studium pohybu a lokomoce u psa.
 • Analýza pohybu psa.

4. Modul Regenerace a prevence

 • Prevence úrazů a vadných pohybových stereotypů.
 • Regenerace.
 • Metody a techniky regenerace po zranění nebo námaze.

5. Modul Výživa a stravování malých zvířat

 • Základy výživy malých zvířat. Výživa psích sportovců.
 • Chondroprotektiva a doplňky stravy.

 

Obsah kurzu - Praktická část

6. Modul Topografie svalů a praktický nácvik

 • Topografie svalů.
 • Identifikace svalů a jejich umístění na těle malých zvířat.
 • Palpace jednotlivých svalů a svalových skupin.
 • Praktická dovednost v určování svalů.

7. Modul Rekondiční cvičení pro malá zvířata

 • Základy rekondičního cvičení. Principy a techniky cvičení pro zlepšení fyzické kondice malých zvířat.
 • Cviky používané v rekondičních plánech. Přehled cviků vhodných pro malá zvířata.
 • Sestavování rekondičního plánu. Jak navrhnout cvičební plán pro konkrétního pacienta.
 • Pomůcky využívané k rekondičnímu cvičení. Seznámení s různými nástroji a pomůckami pro rekondiční práci s malými zvířaty.

8. Modul Warm-up a Cool-down a příprava sportovce

 • Warm-up a Cool-down. Význam a praktická aplikace.
 • Příprava sportovce.

Co mi kurz přinese?

Naučíte se lépe rozumět psímu tělu, vštípíte si teoretické i praktické dovednosti práce se svalovou soustavou. Získáte znalosti potřebné ke komplexní péči o zvířecího pacienta. Vycvičíte své oči i ruce pro efektivnější práci ve vaší praxi a v neposlední řadě budete schopni vylepšit poradenskou činnost pro majitele vašich pacientů.